Design

Shared Space

Diskussionen har funnits länge, vem äger den allmänna stadsmiljön, vem är den för och vad bör den nyttjas till?

Gemensamma utrymmen och utemiljöer är inte något ovanligt i våra städer. Det finns många platser där flera nyttjar miljön. Men det finns inga riktiga exempel på stadsutrymmen eller någon stadsplanering där både motor-, gång-, och cykeltrafik samsas om samma yta.

Jag ser en allt tydligare mönster träda fram där de som bor i staden vill kunna använda sin stad på bättre och enklare sätt, eller ha mer tillgång till den. Att våra torg är tråkiga, för mycket trafik på gatorna, för mycket buller och stressande korsningar. Personligen tycker jag det är otroligt synd våra städer byggs och utvecklas främst efter hur vi kan transportera saker, det vill säga vägar. Proportionerna av land som tillägnas till våra fordon så som vägar och förvarning och parkering är otroligt höga hemfört med de proportionerna som tillägnas till människor och mänskliga aktiviteter. 

Att jag som gångtrafikant och cyklist måste ständigt vara på min vakt för motordrivna fordon och jag måste vänta längre perioder bakom rödljus och utstå buller och avgas vid korsningar. Av samma anledningar avstår många att bosätta sig i staden och undviker att röra sig i centrala delar med mycket trafik. Man kan med enkelhet säga att våra städer inte är byggda att vara i en längre tid, de är mer gjorda för att passera igenom då utrymmen för att njuta av sin stad oftast begränsas till parker eller torg. Men även dessa parker och torg saknar funktioner för sociala aktiviteter, istället blir de helt öppna ytor utan någon riktig funktion förutom konsumtion som i form av torghandel eller uppträdanden. Jag saknar en stad med liv, där grannar, barn, verksamheter och även husdjur kan tryggt röra sig och tillsammans skapa en starkare socialt utvecklande liv och miljö i staden.

Detta är ett resultat av urbanisering. Fler och fler flyttar till städer vilket är en stor utmaning för staden.

Ett enkelt knep för att skapa mer funktionella och hälsosamma miljöer där människor kan komma att samlas och skapa en starkare social stadsmiljö kan vara att att helt enkelt sätta ut fler bänkar - och gärna med bord! Det finns inte en enda bänk med bord tillgängligt i staden. I Malmös nya tågstationer samt Köpenhamns flygplats, Kastrup, har man till och med installerat bänkar som är lutande så att man inte kan lägga sig på de och på så sätt försvåra för till exempel hemlösa individer att använda de som sovplats. Rresultatet har blivit att de även är otroligt obekväma att sitta på också då man ständigt glider av de. Min åsikt är att strunta i överhuvudtaget att placera ut någon form av sittplats och skippa att slösa skattepengar på att placera ut bänkar som varken går att sitta eller ligga på. Bygg för de som bor i staden, bygg mer för att kunna inkludera! Istället så väljer man en, enligt min åsikt, värdelös bänk som istället utesluter medborgare.

Jag kan även tycka att det finns någon form av taboo eller skeptism i den svenska mentaliteten för att ”hänga på en bänk”, samtidigt pratas det om att våra stadskärnor håller på att dö ut. Men om man tittar lite söderut mot våra europeiska grannländer där synen av äldre personer som upptar sittplatser i städer, lekplatser i stadsmiljöer som befolkas av föräldrar och barn, torg och parker som ockuperas av aktiviteter som skateboard, schack, picknick, bollspel eller helt enkelt en kopp kaffe, är mycket vanligare. Denna bild är mycket vanligare i Tyskland, England och framför allt medelhavsländerna. Någon kan alltid argumentera att de beror på vädret och fler soltimmar. Men ärligt talat, är inte det en väldigt dålig och uttjatat ursäkt?! Jag tror det beror mer på hur våra städer är byggda och hur man bygger utrymmen som ständigt gynnar trafiken mer än de som staden är till för istället. 

Detta blir allt mer påtagligt och tydligare ju större staden är. Till exempel i Barcelona pågår en diskussion om att börja konstruera så kallade Super Blocks som innebär att nio kvarter räknas som en super kvarter istället och trafik är begränsad eller förbjuden igenom kvartet. På så sätt kan barn, husdjur, cyklister, torghandel och äldre som unga nyttja miljön runt sitt hem och i sin stad.

 

Det pågår även flera experiment runt om i Europeiska städer där man tagit bort rödljus från korsningar och gjort om hela miljön till en ”gemensam miljö” för all trafik. Resultatet har blivit att man får större trottoarer som man kan nyttja och använda för gångtrafikanter, butikerna och affärer i närheten har fått en ökad försäljning och trafik flödet har varit mycket bättre än innan. Med hjälp av självkörande bilar och autonoma fordon tror jag att rödljusen snart kommer vara en del av historieböckerna. Med hjälp av självkörande fordon kommer vi kunna nyttja våra utrymmen mycket bättre och därför kunna ge mer utrymme till aktiviteter och ett livfull stadskärna där mänsklig aktivitet är prioriterad istället för idag då den är begränsad. 

 

Jag kan tänka mig att om man hade kunnat bygga om våra städer så kanske hade man lagt vägar och transport infrastrukturen under jord i form av tunnlar. På så sätt hade man kunnat bygga en livligare och hälsosammare städer som hade varit trevligare att bo i. Jag har ingen tvekan på att vi hade  kunnat få en mycket starkare samhälle, bättre socialt liv med goda relationer till sin närmiljö och en hälsosam stadsutveckling. Vi lever i spännande tider där teknologi ständigt utvecklar nya verktyg som förenklar våra liv. Men det man ibland tenderar att bort se ifrån är att använda teknologi som ett medel för att främja livet i våra offentliga miljöer. Allt för mycket fokus ligger i att hitta nya affärsmodeller och nya marknader för den teknologi som utvecklas istället för att hitta nya sätt att använda och nyttja vår stad till.

More to read

The Guardian - These videos show pure traffic chaos – or do they?

The Guardian - What happens if you turn off the traffic lights?

 

...

More to read?
More insights & case studies
Entrepreneurship

Barcamper

To tell you the truth, we never knew what could happen during our evening!

Branding

Brands & creatures

How do we create living and vivid companies to do good and be good.

Visual Communication

The beginning

So, this is the beginning of my blog. Never had one before, and never been good on writing either so you shouldn’t even bothering of reading it!